ניסים קלו - יועץ למידה מתוקשבת | יועץ ניהול ידע | יועץ פיתוח הדרכה

הצעה לאפיון תהליך למידה מתוקשבת לארגון קטן

תהליך פיתוח למידה מתוקשבת – הצעה

ניסים קלו מפתח הדרכה ולמידה מתוקשבת, עלות שעת עבודה כ – 150 ₪ לפני מע"מ   

השלב

הפעילות

תיאור

הערכת שעות עבודה

אפיון צרכים

אפיון תכנים נדרשים

 1. בחינת נושאים להדרכה
 2. קביעת שיעורים
 3. קביעת הרצף למול הלמידה הכוללת
 4. הגדרת ידע ומיומנות נדרשים מכל שיעור והאם ניתן להשיגם בשיטת לימוד זו ?
 5. הגדרת מטרות ומטרות ביניים לכל שיעור.
 6. קביעת ידע נדרש לכל שיעור.
 7. קביעת הערכה מעצבת ומסכמת.
 8. למידה סינכרונית או אסינכרונית  או בלנדד ?
 9. הגדרת מומחה התוכן לכל נושא.
 10.  הגדרת מערכת ניהול המידע ההדרכתי של המכון

 

70

אפיון הלומד

 1. מיהו הלומד ?
 2. כמות לומדים צפויה ?
 3. מה המוטיבציה ללמוד ?
 4. ידע והשכלה
 5. ידע מקדים לשיעורים בנושא הנלמד
 6. פיצוח מאפייני הלומד ואיפיון יכולות האינטרקציה למול המחשב

20

סביבת הלימוד

 1. אפיון סביבת העבודה של הלומד (בית / עבודה / קיוסק מידע)

10

טכני

 1. רוחב פס נדרש
 2. שרתים
 3. רישום משתמשים
 4. הדרכה טכנית
 5. מרכז שליטה וסיוע טלפוני

20

כתיבת אפיון למכרז

הכנת המכרז
(הדרכתי , טכני ,כספי)

 1. אפיון מפורט לפיתוח יחידת לימוד לכל שיעור (פיתוח הדרכה + תכנות)
 2. קביעת תהליך פיתוח יחידות הלימוד
 3. בחינת מערכות תואמות לצרכים – ביצוע סקר שווקים
 4. בחינת עלויות לכל מערכת (רכישה / השכרה)
 5. בחינת עלויות שימוש
 6. תמיכה טכנית

50

הכנת המכרז

כתיבת מסמכי מכרז

הגדרת שיעורים לפיתוח , הגדרת דרישות מהמערכת , הגדרת דרישות מהחברה ,  הגדרת לוחות זמנים, הגדרת תהליך כולל לפרוייקט

30

 

קביעת  חברה זוכה

 

 

 

הגדרת תהליך פיתוח התכנים

 

 

 

הקמת מערכת טכנית

 

 

 

ביצוע פיילוט פנימי וחיצוני טכני ותכני

 

 

 

הפקת לקחים , תיקון והקפאת תצורה

 

 

 

תחילת שימוש המוני

 

 

 

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם!